Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.33.2022

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.33.2022 na kompleksową organizację i przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy projektu pn. „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” w formie webinariów wraz z dostarczeniem platformy umożliwiającej ich realizację oraz zapewnieniem obsługi technicznej.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu POPC.04.01.01-00-0041/20 pn. „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

UWAGA!!! W dniu 08.12.2022 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedzi na pytania. 

UWAGA!!! W dniu 20.12.2022 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyniku zaputania ofertowego.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 02.12.2022 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2022 13:31