Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.34.2022

Zapytanie ofertowe - sprawa numer BA.WZP.26.4.34.2022 na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych przyporządkowanych do punktów adresowych. Zamawiający udostępni pełną bazę punktów adresowych, do których należy przypisać właściwe im dane statystyczne.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany i finansowany w ramach projektu p.n. „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2022 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt nr POPC.04.01.01-00-0061/22.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 10 Zapytania ofertowego

 

UWAGA!!! W dniu 13.12.2022 r. Zamawiajacy zamieścił Informację o wyniku zapytania ofertowego.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Wyszyńska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 02.12.2022 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2022 08:32