Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zamówienia publiczne 2024

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.16.2024

  22 marca 2024

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie grupowej opieki medycznej pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin. Okres świadczenia usługi: 36 miesięcy, licząc od dnia 01.05.2024 roku.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.15.2024

  08 marca 2024

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej dla kandydatów do pracy oraz pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.14.2024

  05 marca 2024

  Świadczenie powszechnych usług pocztowych (przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwrot do nadawcy przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy) dla Centrali UKE z siedzibą w Warszawie oraz Delegatur UKE mających siedziby na terenie kraju przez okres 24 miesięcy

 • Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.13.2024

  04 marca 2024

  Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna pięciu Delegatur UKE.