Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.13.2024

Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna pięciu Delegatur UKE.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 14.03.2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2024 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający w dn. 05.03.2024r. zamieścił wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający w dn. 12.03.2024r. zamieścił kolejne wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający w dn. 14.03.2024r. zamieścił kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert. 

Zamawiający w dn. 25.03.2024r. opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 04.03.2024 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2024 14:22