Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.14.2024

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych (przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwrot do nadawcy przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy) dla Centrali UKE z siedzibą w Warszawie oraz Delegatur UKE mających siedziby na terenie kraju przez okres 24 miesięcy.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 18.03.2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2024 r. o godzinie 11:00.

UWAGA:

Zamawiający opublikował Zmianę nr 1 treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Dokonano zmiany termimu składania i otwarcia ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 26.03.2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający opublikował Wyjaśnienia nr 1 i Zmianę nr 2 treści SWZ (wraz z załącznikami).

Zamawiający opublikował Wyjaśnienia nr 2 i Zmianę nr 3 treści SWZ.

Zamawiający w dniu 26.03.2024 r. opublikował informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający w dniu 26.03.2024 r. opublikował informację z otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 08.04.2024 r. opublikował informację o wyniku postępowania.

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 05.03.2024 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2024 09:25