Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.15.2024

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej dla kandydatów do pracy oraz pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Okres świadczenia usługi: 12 miesięcy, licząc od dnia 01.04.2024 r. lub do wyczerpania środków w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 18.03.2024 r. do godziny 10:00    do dnia 26.03.2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2024 r. o godzinie 11:00    w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 11:00.

 

UWAGA!!!! W dniu 13.03.2024 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedzi na pytania i zmianę treści SWZ.

UWAGA!!!! W dniu 13.03.2024 r. Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA!!!! W dniu 26.03.2024 r. Zamawiający zamieścił Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA!!!! W dniu 26.03.2024 r. Zamawiający zamieścił Informacje z otwarcia ofert.

UWAGA!!!! W dniu 15.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 08.03.2024 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2024 13:54