Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.16.2024

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie grupowej opieki medycznej pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin.

Okres świadczenia usługi: 36 miesięcy, licząc od dnia 01.05.2024 roku.

 

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 04.04.2024 r. do godziny 10:00   do dnia 10.04.2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2024 r. o godzinie 11:00   do dnia 10.04.2024 r. do godziny 10:00.

 

UWAGA!!!! W dniu 02.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Zmianę treści SWZ.

UWAGA!!!! W dniu 02.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA!!!! W dniu 04.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedzi na pytania i zmiana 2 treści SWZ.

UWAGA!!!! W dniu 04.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Załącznik nr 7 do SWZ po zmianie (AKTUALNY) - Projekt umowy.

UWAGA!!!! W dniu 04.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 do SWZ (AKTUALNE) - wersja edytowalna.

UWAGA!!!! W dniu 05.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedź 2 na pytanie.

UWAGA!!!! W dniu 05.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedź 3 na pytanie.

UWAGA!!!! W dniu 08.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedź 4 na pytanie.

UWAGA!!!! W dniu 09.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedź 5 na pytanie.

UWAGA!!!! W dniu 09.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedź 6 na pytanie.

UWAGA!!!! W dniu 10.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego.

UWAGA!!!! W dniu 10.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Informacje z otwarcia ofert.

UWAGA!!!! W dniu 22.04.2024 r. Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 22.03.2024 06:55
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2024 13:43