Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wnioski o zmianę rezerwacji 2024

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.63.2018.3

    10 czerwca 2024

    Dnia 14.5.2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Toruń Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.63.2018.3 z 23.7.2018 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Toruń (f=96,70 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 96,70 MHz

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.147.2021.5

    05 czerwca 2024

    Dnia 14.5.2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Eska S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.147.2021.5 z 21.1.2022 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Toruń (f=104,60 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 104,60 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji