Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wnioski o zmianę rezerwacji 2024

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.60.2021.2

    19 marca 2024

    Dnia 23.2.2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.60.2021.2 z 28.7.2021 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.96.2022.4 z 12.12.2022 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Będzin (f=89,8 MHz)

  • Wniosek o zmianę rezerwacji DZC.WRT.514.26.2018.3

    12 marca 2024

    6 lutego 2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela z siedzibą Warszawie, o zmianę rezerwacji Prezesa UKE Nr DZC.WRT.514.26.2018.3 z dnia 6 czerwca 2018 r., poprzez zmianę lokalizacji stacji nadawczej w lokalizacji  Złoty Groń 101,70 MHz.