Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.60.2021.2

Dnia 23 lutego 2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek spółki Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.60.2021.2 z 28 lipca 2021 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.96.2022.4 z 12 grudnia 2022 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Będzin (f=89,8 MHz), a także obszaru wykorzystywania częstotliwości 89,8 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.60.2021.2” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 19.03.2024 15:20