Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wnioski o zmianę rezerwacji 2024

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.229.2016.4

    16 lipca 2024

    27.6.2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radio Muzyka Fakty Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, o zmianę rezerwacji nr DZC.WRT.514.229.2016.4 z 25.1.2017 r. (zmienionej następnie decyzjami: nr DZC.WRT.514.62.2017.5 z 26.9.2017 r. i nr DC.WRT.514.90.2021.6 z 14.10.2021 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów tech. stacji Polkowice