Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wnioski o zmianę rezerwacji 2024

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.98.2021.3

    21 lutego 2024

    Dnia 16.1.2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.98.2021.3 z 29.10.2021 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Rzeszów (f=89,0 MHz), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KRRiT w sprawie zmiany Koncesji

  • Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.55.2021.2

    15 lutego 2024

    Dnia 10.1.2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Grupy Radiowej Agory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.55.2021.2 z 13.7.2021 r. (zmienionej następnie decyzją nr DC.WRT.514.15.2022.6 z 26.4.2022 r.), poprzez zmianę lokalizacji i parametrów technicznych stacji nadawczej Osielsko k/ Bydgoszczy (f=103,5 MHz)