Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wniosek o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.147.2021.5

Dnia 14 maja 2024 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Radia Eska S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.147.2021.5 z 21 stycznia 2022 r., poprzez zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Toruń (f=104,60 MHz) oraz obszaru wykorzystywania częstotliwości 104,60 MHz, zgodnie z decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie zmiany Koncesji.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji nr DC.WRT.514.147.2021.5” lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Powichrowski
Osoba publikująca informację: Rafał Powichrowski
Data publikacji: 05.06.2024 12:25