Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.54.2022

  30 grudnia 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 29 grudnia 2022 r. znak: DT.WOT.6171.287.2022.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.54.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  29 grudnia 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.6.2022, dotyczącej zmiany umowy dzierżawy zawartej w dniu 5 maja 2015 r. pomiędzy T-Mobile Poland z o.o. z siedzibą w Warszawie a Poland Business Park XI sp. z o.o.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.4.2022

  28 grudnia 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 23 grudnia 2022 r. znak: DT.WOT.6171.278.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.4.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel sp. z o.o.

  28 grudnia 2022

  28 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Shentel sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Szczecinie, w tym do posadowionych lub wznoszonych na tej nieruchomości budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26, 27, 28, 28A i 29, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp.j.

  28 grudnia 2022

  28 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp.j. do nieruchomości położonej w Rzeszowie, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków przy ul. Strzelniczej 12B i 12E, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.4.2022

  23 grudnia 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 22 grudnia 2022 r. znak: DT.WOT.6171.279.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.4.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.