Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.6.2022, dotyczącej zmiany umowy dzierżawy zawartej w dniu 5 maja 2015 r. pomiędzy T-Mobile Poland z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) a Poland Business Park XI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Słoneczna Radom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

W dniach 17 listopada 2022 r. - 19 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 29.12.2022 13:55