Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel sp. z o.o.

28 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Shentel sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Szczecinie, w tym do posadowionych lub wznoszonych na tej nieruchomości budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26, 27, 28, 28A i 29, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  3. korzystania z punktów styku w budynkach,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy, w tym kanalizacji kablowych, jeśli Operator wykona je na podstawie niniejszej decyzji, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  5. wstępu lub wjazdu na teren Nieruchomości i Budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa powyżej.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.83.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 28.12.2022 13:45