Konsultacje i wyniki konsultacji 2024

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  12 stycznia 2024

  Konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków w Łodzi oznaczonych adresami: ul. Szafera 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14; ul. Jurczyńskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; ul. Służbowa 23, 25, 29, 31, 33, 35, w celu zape

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Macrosat sp. z o.o.

  12 stycznia 2024

  W dniu 12 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany umowy określającej warunki dostępu Macrosat sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) Energa Operator S.A.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla NET-SPACE Dariusz Zieliński

  09 stycznia 2024

  9 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla NET-SPACE Dariusz Zieliński do nieruchomości położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 3, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  09 stycznia 2024

  9 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonych w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 74, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ProIP sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach

  09 stycznia 2024

  9 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ProIP sp. z o.o. do nieruchomości położonych przy ul. Łużyckiej 13 w Łomiankach Dolnych, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynkach.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.19.2021.DK

  05 stycznia 2024

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 5 stycznia 2024 r. znak: DT.WOT.6171.322.2023.3, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.19.2021.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.