Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2024

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o.

  14 maja 2024

  14 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Lubinie przy ul. Ignacego Paderewskiego 101, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE zmieniającej umowę dzierżawy słupów oświetleniowych Gminy Lipce Reymontowskie.

  13 maja 2024

  13 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE zmieniającej umowę dzierżawy słupów oświetleniowych zawartą pomiędzy ITV Media Sp. z o.o. a Gminą Lipce Reymontowskie.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Fibee I sp. z o.o.

  10 maja 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.41.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Fibee I sp. o.o. do nieruchomości i budynku położonych w Głubczycach i znajdujących się w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Stroma 4a w Głubczycach.

 • Konsultacje projektu oferty hurtowej FASTAR sp. z o.o. dla Sieci KPO/FERC

  07 maja 2024

  Konsultacje projektu oferty dedykowanej dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do dostępowej sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych FASTAR sp. z o.o. w ramach konkursów na dofinansowanie budowy sieci NGA ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  07 maja 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 26 czerwca 2022 r. nr DR.WORK.6082.2.2020.143.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  07 maja 2024

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 26 czerwca 2022 r. nr DR.WORK.6082.1.2020.150.