Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Projekty dofinansowane przez UE

 • Prezentacja założeń projektu OSMON

  03 kwietnia 2015

  OSMON - rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Systemu Monitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci informatycznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • PLI CBD: Zaproszenie do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego

  17 czerwca 2014

  Urząd Komunikacji Elektronicznej w związku z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Audyt bezpieczeństwa oraz przygotowanie do certyfikacji Systemu PLI CBD” zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o zakresie świadczonych usług oraz przesłania informacji nt. danych Wykonawcy i szacunkowych cen usług.

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisał umowę na budowę platformy e-usług (EPL)

  06 czerwca 2014

  W dniu 5 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z SMT Software spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo – akcyjną, z siedzibą przy ul. Generała Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław.

 • Informacja bieżąca na temat realizacji projektu „Budowa platformy e-usług UKE” EPL

  10 kwietnia 2014

  Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje projekt „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej", który pozwoli na dostosowanie Urzędu do wymagań nowoczesnej, elektronicznej gospodarki oraz do zmian w przepisach prawa, które wprowadzają obowiązek realizowania spraw wnoszonych przez klientów, w formie elektronicznej.

 • PLICBD2 - rozbudowa systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych

  28 lutego 2013

  Celem projektu PLICBD2 jest rozbudowa zarządzanego przez Prezesa UKE systemu PLI CBD umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków związanych z przenoszeniem numerów telefonicznych.

 • Platforma e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  17 listopada 2010

  Złożony w dniu 29 marca 2012 roku do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej spełnił pozytywnie kryteria formalne i merytoryczne określone dla 7. osi priorytetowej.