Projekty dofinansowane przez UE

 • Platforma e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  17 listopada 2010

  Złożony w dniu 29 marca 2012 roku do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej spełnił pozytywnie kryteria formalne i merytoryczne określone dla 7. osi priorytetowej.

 • System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa

  17 marca 2010

  W dniu 25 września 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 • Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych

  17 marca 2010

  Projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.