Prezentacja założeń projektu OSMON

OSMON - rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Systemu Monitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci informatycznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W związku z planowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuję, że będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu OSMON - rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych Ogólnopolskiego Systemu Monitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci informatycznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 12:30 w Boruczy. Dokładna lokalizacja zostanie przesłana do uczestników, którzy potwierdzili swój udział w prezentacji.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia -maksymalnie dwóch osób z instytucji - w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: , podając imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informuję, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 03.04.2015 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:20