PLI CBD: Zaproszenie do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego

Urząd Komunikacji Elektronicznej w związku z przygotowywanym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Audyt bezpieczeństwa oraz przygotowanie do certyfikacji Systemu PLI CBD” zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o zakresie świadczonych usług oraz przesłania informacji nt. danych Wykonawcy i szacunkowych cen usług.

Postępowanie przeprowadzone zostanie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia  wartości zamówienia (art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych). W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o zakresie świadczonych usług oraz przesłanie informacji nt. danych Wykonawcy i szacunkowych cen usług.

Informację sporządzoną według poniższego wzoru należy przesłać do dnia 27 czerwca 2014 r. do godz. 15.00 na adres:

Dane Wykonawcy:

Nazwa:____________________________
Adres:_____________________________
Tel.:_______________________________
e-mail:_____________________________
NIP:_______________________________
REGON:____________________________

Szacunkowe ceny netto i brutto, zawierające wszystkie koszty realizacji usług.

Cena netto____________________ Cena brutto____________________

Dane kontaktowe osoby sporządzającej informację:

Imię i nazwisko:..............................................
Stanowisko:...................................................
Telefon:.......................................................
Adres email:................................................

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 17.06.2014 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:27