Projekty dofinansowane przez UE

 • Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

  06 czerwca 2016

  Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

 • Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

  04 czerwca 2016

  Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa/ Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu

 • Działania Prezesa UKE wspierające potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POPC

  17 grudnia 2015

  Działania Prezesa UKE wspierające potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POPC w związku z przygotowanymi „Wymaganiami dla sieci NGA – POPC”

 • Pierwszy nabór wniosków w ramach POPC

  01 października 2015

  30 września 2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC

 • Realizacja założeń projektu OSMON

  27 kwietnia 2015

  Protokół z prezentacji dla projektu „Rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych Ogólnopolskiego Systemu Monitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.

 • Prezentacja założeń projektu OSMON

  03 kwietnia 2015

  OSMON - rozbudowa i rozszerzenie możliwości pomiarowych i informacyjnych ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Systemu Monitoringu Widma Radiowego pracującego w sieci informatycznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.