Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja projektu Budowa platformy e-usług

Realizacja projektu Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej zakończyła się na początku 2017 r.

Osiągnięty został bezpośredni cel projektu, jakim było zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych oraz usług publicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie cyfrowej zainteresowanym konsumentom i podmiotom rynku telekomunikacyjnego, pocztowego, radiowego i telewizyjnego. 

Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE) zyskali oni dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną.

PUE

31 stycznia 2017 r. został złożony wniosek o płatność końcową, uzyskał akceptację Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 14 listopada 2017 r.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 14.11.2017 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:07