Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.

„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej – instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2016 r.”

Celem projektu jest zapewnienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej niezbędnych zasobów technicznych oraz szkoleniowych dla prawidłowego realizowania funkcji instytucji o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, wyposażenia stanowisk pracy, specjalistycznych usług merytorycznych i danych socjodemograficznych oraz organizację szkoleń dla ekspertów UKE i Beneficjentów I osi POPC z zakresu wymagań dla sieci NGA.

Całkowita wartość projektu: 2 393 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 025 365,16 PLN

„Finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej – instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2016 r.”

Celem projektu jest zapewnienie finansowania zasobów ludzkich  instytucji o charakterze specjalistycznym - Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niezbędnych do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez  Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zawartego w dniu 3 czerwca 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Całkowita wartość projektu: 1 790 816,43 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 515 567,94 PLN

 

 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 06.06.2016 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:12