Projekty dofinansowane przez UE

  • Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych

    17 marca 2010

    Projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.