Urząd Komunikacji Elektronicznej podpisał umowę na budowę platformy e-usług (EPL)

W dniu 5 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z SMT Software spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo – akcyjną, z siedzibą przy ul. Generała Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław. 

Przedmiot umowy stanowi budowa i wdrożenie platformy e-usług Urzędu, która ma zwiększyć dostępność zasobów informacyjnych oraz usług publicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie cyfrowej zainteresowanym konsumentom i podmiotom rynku telekomunikacyjnego, pocztowego i radiowego. Realizacja umowy doprowadzi w szczególności do udostępnienia platformy ułatwiającej rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej podmiotom pozostającym w obszarze właściwości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz usprawnienie obsługi konsumentów usług telekomunikacyjnych i pocztowych, a także użytkowników urządzeń radiowych i telewizyjnych oraz innej aparatury, podlegającej zakłóceniom elektromagnetycznym.

Wartość wynagrodzenia w kwocie 18,05 mln zł przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy, współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w ramach projektu pn. „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., który utrzymał w mocy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 grudnia 2013 r., Komisja przetargowa dokonała ponownej oceny złożonych ofert i wyłoniła Wykonawcę przetargu na wykonanie Systemu EPL. Zgodnie z kryteriami opublikowanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia najlepsza oferta złożona została przez SMT Software.

Projekt „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, nr umowy: POIG.07.01.00-00-030/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 06.06.2014 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:34