Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa/ Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, 2014-2020

Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej
w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2015 r.”

Celem projektu jest zapewnienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej niezbędnych zasobów technicznych oraz szkoleniowych dla prawidłowego realizowania funkcji instytucji o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego oraz realizację szkolenia dla Beneficjentów I osi POPC z zakresu wymagań dla sieci NGA.

Całkowita wartość projektu: 220 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 186 186,00 PLN

„Finansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji specjalistycznej  Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zaangażowanego w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”

Celem projektu jest zapewnienie finansowania zasobów ludzkich  instytucji specjalistycznej - Urzędu Komunikacji Elektronicznej, niezbędnych do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Porozumienia Trójstronnego w sprawie realizacji przez  Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zawartego w dniu 3 czerwca 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędem Komunikacji Elektronicznej

Całkowita wartość projektu: 310 802,10 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 263 031,81 PLN

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 04.06.2016 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:15