Raporty 2021

  • Raport NSKPI za Q2 2021

    03 sierpnia 2021

    Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za drugi kwartał 2021 r.