Raporty 2021

  • Raport NSKPI za Q4 2020

    24 marca 2021

    Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL)  za czwarty kwartał 2020 r.