Raporty 2021

  • Raport z badania społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne

    30 listopada 2021

    Jaka jest opinia Polaków na temat potrzeb osób i instytucji korzystających z usług pocztowych? Jak oceniano sposób wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku zapewnienia dostępności i jakości usług powszechnych?

  • Raport NSKPI za Q3 2021

    25 listopada 2021

    Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL) za trzeci kwartał 2021 r.