Raport z badania społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne

Jaka jest opinia Polaków na temat potrzeb osób i instytucji korzystających z usług pocztowych? Jak oceniano sposób wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku zapewnienia dostępności i jakości usług powszechnych?

W Raporcie przedstawione są modele i schematy korzystania z najpopularniejszych usług pocztowych, parametry jakościowe usług pocztowych oraz ocenę operatora wyznaczonego.

Raport został uzupełniony o dane uzyskane podczas kontroli Poczty Polskiej w zakresie zapewnienia dostępu do usług osobom z niepełnosprawnościami oraz rozpatrywania reklamacji usług powszechnych. Podsumowano badania opinii publicznej dotyczące znajomości i korzystania z nowoczesnych usług, tzw. e-usług.

Badanie zostało przeprowadzane na zlecenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu poznanie opinii na temat potrzeb osób i instytucji korzystających z usług pocztowych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sławińska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 30.11.2021 11:10