Raport NSKPI za Q2 2021

Prezes UKE przedstawia analizę wykonania wskaźników KPI przez Orange Polska S.A. (OPL)
za drugi kwartał 2021 r.

W prezentowanym raporcie określenie Hurt odnosi się do operatorów alternatywnych, zaś Detal - do części detalicznej OPL.

Ocena poziomu jakości świadczonych usług:

W drugim kwartale 2021 r. czerwone światło „zapaliło się” w odniesieniu do wskaźnika LLU4 (Liczba awarii na 100 usług LLU), we wszystkich trzech miesiącach oraz do wskaźnika UI10 (Liczba odrzutów technicznych na zmianę prędkości usług szerokopasmowych na 100 zamówień), w czerwcu.

Ocena niedyskryminacji krótkookresowej i długookresowej:

W okresie objętym badaniem przeprowadzone testy nie wykazują występowania zjawisk dyskryminacyjnych w obsłudze operatorów alternatywnych względem części detalicznej OPL.

Dla krótkookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Dla długookresowych testów niedyskryminacji w relacji Hurt – Detal wyniki były pozytywne dla analizowanego kwartału - nie występują przesłanki do istnienia dyskryminacji w poziomie obsługi Hurtu względem Detalu.

Porównanie poziomu jakości usług pomiędzy operatorami alternatywnymi:

Wskaźnik zagregowany dla Usług LLU, dla analizowanego drugiego kwartału 2021 r., wskazuje, że wyniki dla operatora WDM_SP są niższe niż średnia dla rynku. Fakt ten nie wskazuje jednoznacznie na działania dyskryminacyjne OPL względem tego z uczestnika rynku ale wyniki wymagają monitoringu w kolejnych okresach raportowych. Wyniki pozostałych wskaźników zagregowanych nie wskazują na działania dyskryminacyjne OPL względem któregokolwiek z uczestników rynku.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Iwona Mazur-Żmuda
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 03.08.2021 13:35