Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje i wyniki konsultacji 2021

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Intelligent Technologies S.A.

  31 sierpnia 2021

  31 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Intelligent Technologies S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53 , w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla TPnets.com sp. z o. o.

  31 sierpnia 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171. 186.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla TPnets.com sp. z o. o. do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115/119, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Sierpeckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  30 sierpnia 2021

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z 30 sierpnia 2021 r. znak: DT.WOT.6171.91.2021.6, projektu decyzji administracyjnej Starosty Sierpeckiego znak: G.6821.31.2020, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla E-nernet sp. z o. o.

  30 sierpnia 2021

  30 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla E-nernet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej 15 w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla EURO.NET.PL sp. z o.o.

  30 sierpnia 2021

  30 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla EURO.NET.PL sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Ludwika Skrzypka 5.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

  30 sierpnia 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Rzeszowie, w tym do posadowionych lub wznoszonych na nieruchomości budynków (dalej „Budynki”) wchodzących w skład przedsięwzięcia deweloperskiego.