Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla TPnets.com sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171. 186.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla TPnets.com sp. z o. o. do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115/119, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

W dniach 21 lipca 2021 r. – 20 sierpnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Prezesa UOKiK, pismem z dnia 29 lipca 2021 r.
  2. Operatora, pismem z dnia 3 sierpnia 2021 r.
  3. Udostępniającego, pismem z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 31.08.2021 08:10