Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla TPnets.com sp. z o. o.

21 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla TPnets.com sp. z o. o. do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115/119 , w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji zakłada dostęp Operatora do nieruchomości, w tym budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku przy pomocy znajdującego się na nieruchomości, w tym w budynku, przyłącza telekomunikacyjnego stanowiącego własność Operatora.

Projekt zakłada także odmowę ustalenia warunków dostępu Operatora do nieruchomości, w tym do budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku za pomocą posadowionej na nieruchomości i w budynku światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej stanowiącej własność Operatora.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.186.2020”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 21.07.2021 13:00