Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2020

  • Instrukcja Orange Polska S.A. za 2019 r. z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

    18 czerwca 2020

    Decyzją z dnia 5 czerwca 2020 r. (Decyzja II) Prezes UKE uchylił w części decyzję z dnia 26 marca 2020 r., którą zatwierdził Instrukcję 2019, Opis przeszacowania 2019 oraz umorzył postępowanie w zakresie uzgodnienia i zatwierdzenia Opisu kalkulacji kosztów na rok 2021 Orange Polska S.A. (Decyzja I).