Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2020

  • Biegły rewident dla Poczty Polskiej S.A.

    22 kwietnia 2020

    Prezes UKE powołał biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań Poczty Polskiej z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, rok 2020 oraz rok 2021.