Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rachunkowość regulacyjna 2020

  • Postępowanie konkursowe na wybór audytora dla Orange Polska S.A.

    10 stycznia 2020

    Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za lata 2019, 2020 i 2021 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2021, 2022, 2023