Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Instrukcja Orange Polska S.A. za 2019 r. z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Decyzją z dnia 5 czerwca 2020 r. (Decyzja II) Prezes UKE uchylił w części decyzję z dnia 26 marca 2020 r., którą zatwierdził Instrukcję 2019, Opis przeszacowania 2019 oraz umorzył postępowanie w zakresie uzgodnienia i zatwierdzenia Opisu kalkulacji kosztów na rok 2021 Orange Polska S.A. (Decyzja I).

Prezes UKE orzekając ponownie w sprawie dokonał zmiany Opisu przeszacowania 2019, w pozostałym zakresie Decyzja I została utrzymana w mocy.

Zmiana rozstrzygnięcia Decyzji I

Prezes UKE przychylił się do wniosku Orange o uszczegółowienie zapisów Opisu przeszacowania 2019 dotyczących wyceny światłowodowej sieci dostępowej (LPŚ) oraz dofinansowania do sieci w ramach POPC i sposobu jego ujęcia. Rozstrzygając, Prezes UKE stwierdził, iż LPŚ ciągle się rozwija i ulega zmianom, stąd celowe stało się doprecyzowanie elementów podlegających wycenie i działań wykonywanych w jej ramach, jako efekt zmian zachodzących w strukturze Orange oraz zmian technologicznych w obszarze LPŚ. Zaproponowane zapisy pozwolą na ujęcie w wycenie rzeczywistej sytuacji i wszystkich zdarzeń istotnych dla prowadzonej działalności. 

W załączeniu dostępna jest wersja jawna Decyzji II oraz Opisu przeszacowania 2019.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Dyl
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.06.2020 09:15