Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej zmianę Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange polegającej na modyfikacji zapisów w Części I Ogólnej Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty.

W dniach 14 czerwca – 15 lipca 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange z dnia 17 maja 2019 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange polegającej na modyfikacji zapisów w Części I Ogólnej Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:

  • Orange Polska S.A. z dnia 12 lipca 2019 r.
  • Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji z dnia 12 lipca 2019 r.
  • Telekom Usługi S.A z dnia 11 lipca 2019 r.
  • Netię S.A. z dnia 12 lipca 2019 r.
  • Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych sp. z o.o. z dnia 10 lipca 2019 r.
  • Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 15 lipca 2019 r.
  • NexoTech S.A. z dnia 10 lipca 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 26.07.2019 13:45