Wyniki konsultacji projektów decyzji dla 6 OA w zakresie kabli w budynkach

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącej ponownego rozpoznania spraw zakończonych decyzjami z dnia 13 maja 2019 r. określającymi warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych.

W dniach 21 października 2019 r. – 20 listopada 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowania konsultacyjne dotyczące projektów decyzji w powyższej sprawie dla:

 1. Netii S.A. z siedzibą w Warszawie
 2. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 3. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
 4. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. j. z siedzibą w Warszawie
 5. INEI S.A. z siedzibą w Poznaniu
 6. TOYA sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi

W ramach postępowań konsultacyjnych do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

 1. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Netii S.A.:
  1. Orange Polska S.A., pismem za dnia 20 listopada 2019 r. (wersja zastrzeżona),
  2. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  3. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  4. Netia S.A., pismem z dnia 19 listopada 2019 r. (wersja jawna),
 2. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla UPC Polska sp. z o. o.:
  1. Orange Polska S.A., pismem za dnia 20 listopada 2019 r. (wersja zastrzeżona),
  2. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  3. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  4. UPC Polska sp. z o. o., pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
 3. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla Multimedia Polska S.A.:
  1. Orange Polska S.A., pismem za dnia 20 listopada 2019 r. (wersja zastrzeżona),
  2. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  3. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  4. Multimedia Polska S.A., pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
 4. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. j.:
  1. Orange Polska S.A., pismem za dnia 20 listopada 2019 r. (wersja zastrzeżona),
  2. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  3. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,  
  4. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. J., pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
 5. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla INEI S.A.:
  1. Orange Polska S.A., pismem za dnia 20 listopada 2019 r. (wersja zastrzeżona),
  2. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  3. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
 6. Postępowanie konsultacyjne projektu decyzji dla TOYA sp. z o.o.:
  1. Orange Polska S.A., pismem za dnia 20 listopada 2019 r. (wersja zastrzeżona),
  2. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.,
  3. Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, pismem z dnia 20 listopada 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznych decyzjach administracyjnych.

Dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach przejawiający się w tak licznych stanowiskach. Znaczące zainteresowanie konsultacjami świadczy o istotności tematu dostępu do kabli telekomunikacyjnych. Regulacje w tym zakresie przyczynią się do efektywnego wykorzystania istniejących zasobów, a przez to do ograniczenia kosztów i wzrostu inwestycji.

AKTUALIZACJA:

Pismem z dnia 10 grudnia br Orange Polska S.A. wycofało złożone stanowisko, wskazując że nie powinno być ono traktowane jako stanowisko konsultacyjne w sprawie. W związku z powyższym,  stanowisko złożone w toku postępowania konsultacyjnego nie zostało załączone do akt postępowań i nie stanowi materiału dowodowego w sprawie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 04.12.2019 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2019 16:14