Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla DG-NET S.A.

  03 marca 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.89.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla DG-NET S.A. do nieruchomości położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 30, 34, 38 oraz ul. Tysiąclecia 17, 19, 21 i 29, w tym do budynków.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Buskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  02 marca 2020

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: „k.p.a.”), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o:

 • Konsultacje projektu decyzji dla Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki

  28 lutego 2020

  28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Arkadiusza Sobackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki

 • Konsultacje projektu decyzji dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski

  28 lutego 2020

  28 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Pawła Karnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Idealan sp. z o.o.

  27 lutego 2020

  27 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Idealan sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Białymstoku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

  26 lutego 2020

  26 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. do nieruchomości w Kaliszu, składającej się z działki nr 37, w tym do posadowionych na niej budynków przy ul. Warszawskiej 67, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.