Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2024

  • Oferta ramowa Emitel S.A. – II instancja

    22 lutego 2024

    31 stycznia 2024 r. Prezes UKE wydał decyzję kończącą postępowanie administracyjne w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z 8 lipca 2019 r., której adresatem jest Emitel S.A.

  • Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR – II instancja

    26 stycznia 2024

    Prezes UKE wydał decyzję utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy, zobowiązującą Orange Polska S.A. do zmiany Oferty SOR poprzez przedstawienie projektu zmiany oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym.