Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Oferty ramowe 2022

  • Zatwierdzenie ofert ramowych Orange Polska S.A.

    08 lipca 2022

    Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wszczętych na wniosek Orange Polska S.A. (OPL), wydał 26 czerwca 2022 r. decyzje zmieniające i zatwierdzające zmienione projekty.