Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zatwierdzenie ofert ramowych Orange Polska S.A.

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wszczętych na wniosek Orange Polska S.A. (OPL), wydał 26 czerwca 2022 r. decyzje zmieniające i zatwierdzające zmienione projekty: oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię miedzianą (Oferta CU) oraz oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w oparciu o technologię światłowodową (Oferta FTTH) w zakresie zapewnienia dostępu do hurtowej usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz zapewnienia dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej.

Zatwierdzone oferty ramowe stanowią realizację regulacji wprowadzonych decyzjami Prezesa UKE z dnia 22 października 2019 r.: DR.SMP.6040.2.2019.90 oraz DR.SMP.6040.1.2019.74 i mają m.in. przeciwdziałać problemom rynkowym stwierdzonym we wskazanych decyzjach.

Prezes UKE zdecydował o zatwierdzeniu ofert produktowych. Oferta CU i Oferta FTTH zawierają rozwiązania umożliwiające korzystanie z infrastruktury OPL oraz jasną i efektywną procedurę udostępniania usług, co pozwoli operatorom alternatywnym na skonstruowanie konkurencyjnej oferty względem oferty OPL. Zapisy ogólne obu ofert są jak najbardziej zbliżone, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której jeden przedsiębiorca ma kilka różnych wariantów współpracy z OPL. Jednocześnie poszczególne oferty uwzględniają specyfikę danej usługi świadczonej odpowiednio w technologii światłowodowej oraz technologii miedzianej.

Nowe oferty ramowe pozwolą na lepsze uwzględnienie potrzeb przedsiębiorców telekomunikacyjnych, oferując im wyłącznie tę usługę, którą są zainteresowani. Dodatkowo zatwierdzone przez Prezesa UKE oferty pozwolą na uproszczenie warunków współpracy operatorów alternatywnych z OPL. Wprowadzona regulacja przyczyni się do zapewnienia efektywnej współpracy międzyoperatorskiej, a tym samym do wspierania rozwoju skutecznej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

W załączniku dostępna jest treść obu decyzji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Polecka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.07.2022 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2022 13:53