Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Bezpłatny internet 2018

  • Decyzja Prezesa UKE dla gminy Rzekuń

    03 lipca 2018

    21 czerwca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę  Rzekuń usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą 56  hotspotów. Decyzją określone zostały także zakres i warunki świadczenia przez gminę Rzekuń usługi dostępu do Internetu.