Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla gminy Rzekuń

21 czerwca 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę  Rzekuń usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą 56  hotspotów. Decyzją określone zostały także zakres i warunki świadczenia przez gminę Rzekuń usługi dostępu do Internetu.

Zgodnie z decyzją:

  1. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 512 kbit/s, dla 51 hotspotów zewnętrznych,
  2. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 1 Mbit/s, dla 5 hotspotów wewnętrznych,
  3. łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, z przerwą między sesjami nie krótszą niż 15 minut, dla 56 hotspotów,
  4. miesięczny limit transferu danych będzie wynosił 1 GB, dla 51 hotspotów zewnętrznych,
  5. wszystkie hotspoty, pracują w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 5 GHz. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.07.2018 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2018 13:41