Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Bezpłatny internet 2018

  • Decyzja Prezesa UKE dla gminy Niepołomice

    12 marca 2018

    28 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę Niepołomice usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, w zakresie realizacji projektu pn. ”e-Niepołomice”. Decyzją określony został także zakres i warunki świadczenia przez gminę Niepołomice usługi dostępu do Internetu.

  • Decyzja Prezesa UKE dla gminy miasto Skierniewice

    02 marca 2018

    14 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez gminę miasto Skierniewice usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 9 hotspotów a także określającą zakres i warunki świadczenia tej usługi.