Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Bezpłatny internet 2018

  • Decyzja Prezesa UKE dla gminy Wiślica

    28 lutego 2018

    12 lutego 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję zmieniającą w części decyzję Prezesa UKE z 21 grudnia 2012 r. oraz decyzję Prezesa UKE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienioną następnie decyzją Prezesa UKE z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez gminę Wiślica usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat.

  • Decyzja Prezesa UKE dla powiatu tomaszowskiego

    27 lutego 2018

    11 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez powiat tomaszowski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą sieci bezprzewodowej.