Decyzja Prezesa UKE dla powiatu tomaszowskiego

11 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję wyrażającą zgodę na świadczenie przez powiat tomaszowski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą sieci bezprzewodowej, 1 000 gospodarstwom domowym, w zakresie realizacji projektu pn. „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” oraz określającą zakres i warunki świadczenia przez powiat tomaszowski usługi dostępu do Internetu.

Usługa bezpłatnego dostępu do Internetu świadczona będzie 1 000 gospodarstwom domowym na obszarze powiatu tomaszowskiego, zgodnie z warunkami określonymi w projekcie.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Klaudia Kieliszczyk
Publikujący: Klaudia Kieliszczyk
Publikacja informacji: 27.02.18 10:30
Aktualizacja informacji: 30.07.18 13:43